Методические рекомендации, направленные на повышение информационной грамотности педагогических работников:

https://единыйурок.рф/index.php/proekty/metod

Методические рекомендации по основам информационной безопасности для обучающихся общеобразовательных организаций с учетом информационных, потребительских, технических и коммуникативных аспектов информационной безопасности:

https://единыйурок.рф/index.php/proekty/metodicheskie-rekomendatsii-po-osnovam-informatsionnoj-bezopasnosti-dlya-obushchayushchikhsya-obshcheobrazovatelnykh-organizatsij-s-uchetom-informatsionnykh-potrebitelskikh-tekhnicheskikh-i-kommunikativnykh-aspektov-informatsionnoj-bezopasnosti